Ana Sayfa   Belediye Başkanı   Belediye Meclisi   Faaliyet Raporu   Belediye Çalışmaları   Bozkurt   Canlı Yayın   Bilgi Edinme   İletişim
Başkanın mesajı
Teşekkür
Değerli Bozkurtlu hemşehrilerim; sevgi ile çıktığımız hizmet yolunda, dürüstlüğü seçerek göstermiş olduğunuz teveccüh, verdiğiniz destek güveninizden dolayı, hanım kardeşlerimizin gayretine, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin azmine
  Bozkurtta Spor
  Köylerimiz
  Mahallelerimiz
  Muhtarlarımız
  Forum
  Ziyaretçi Defteri
  Link Panosu
  Firma Rehberi
  İlanlar
Bozkurt Kitabı Dünden Bu Güne Bozkurt Bozkurt Videoları
Üyelik Sistemi
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Beni Hatırla   
  Kayıt Ol
  Şifremi Unuttum

 » TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

 

T.C.

 

BOZKURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

 

 

1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ: Mülkiyeti Bozkurt Belediyesine ait, aşağıdaki tabloda Muhammen Kira Bedeli, Geçici Teminatı ve Özellikleri belirtildiği üzeretanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  35/a maddesi hükümlerine göre Kapalı teklif usulü ile Bayramgazi Köyü 197 ada 1 parsel adresinde bulunan arsa 10 yıllık süreyle kiraya verilecektir

 

 

 

2. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:

 

Sıra    No

 

 

Mahal

 

Muhammen Bedel

 

Aylık (TL)

 

Muhammen Bedel

 

Yıllık (TL)

 

Geçici Teminatı

 

(TL)

 

 

Ana Faaliyet Konusu

 

1

 

Bayramgazi Köyü 197 Ada 1 Parsel ( 678.78 m2 )

 

 

480,00

 

 

5.760,00

 

 

1.750,00

 

 

 

      Arsa

 

 

 

 

3.İHALE YERİ, TARİHİ  VE SAATİ,

 

 

S.No

 

Kiraya Verilecek Yerin Adresi

 

İhale Tarihi

 

İhale Saati

 

1

 

Bayramgazi Köyü 197 Ada 1 Parsel ( 678.78 m2 )

 

03.01.2019

 

14.00

 

        

 

İhale yukarıda belirlenen tarih ve saatte Belediyemiz Meclis salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

 

4. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

 

İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görebilir ve ihaleye girecekler Taşınmaz mal kira şartnamesi ve lüzumlu evrakları Bozkurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 324 TL. karşılığı satın alacaklardır.

 

5.BELGELERİN TESLİMİ, ARTIRIM ŞEKLİ,

 

            İstekliler ihale evrakları İle yazılı tekliflerini 03.01.2019 Perşembe günü en geç saat 14.00’ a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sunacaklardır.

 

İhalede yarışma (artırım )  aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

 

 

 

 

6. İHALE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

 

 

İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

 

 

1)Şartnamenin ve Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.

 

2) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına ve İhale Şartnamesinin alındığına dair makbuz. 

 

 3) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti  veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

 

4) Gerçek ve tüzel kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge,

 

5) Gerçek kişiler için İmza beyanı  ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı

 

6) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

 

7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

 

8) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

 

9) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

 

10) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3, 4, 5, 6, 7 ve 11. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

 

11) Vergi Borcu,S.G.K ve Bozkurt Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.

 

12) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

 

13) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.İlan olunur.   

 

                                                                           

 

      

 

                                                                                                                                                                                                                                                 A.Bozkurt EKEŞ

 

Belediye Başkanıv

 


Eklenme Tarihi : 12/24/2018 4:39:44 PM


Adınız Soyadınız :
Yorumunuz :


Bozkurt Gündem Gazetesi  |  Bozkurtlular Derneği      © 2000 / 2010 Bozkurt Belediyesi. Tüm hakları saklıdır.


tasarım ve programlama eksi7 web hizmetleri